آرشیو برچسب

تعطیلی واحدهای تولیدی

۳۰۰ واحد اقتصادی راکد و غیر فعال در گیلان

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری گیلان از شناسایی  ۳۰۰ واحد اقتصادی راکد وغیر فعال در گیلان خبرداد. «یونس رنجکش» افزود: احیاء واحدهای راکد وغیرفعال، اولویت‌های رونق تولید و سرمایه‌گذاری دراستان هستند. وی گفت: بدهکاری های بانکی و تملک بانک ها بخش مهمی از مشکلات تعطیلی و راکد بودن این واحدها بوده که باید براساس دستورالعمل ها و قوانین ، این مجموعه ها از تملک بانک ها خارج و یا به سرمایه گذاران جدید یا همان افراد قبلی  واگذار شوند. بازگرداندن هر واحد اقتصادی نقش اساسی در رونق تولید و چرخه اقتصادی استان دارد…