آرشیو برچسب

تعیین بودجه

سالمندی؛ تهدید های دوباره، هزینه های کمرشکن

بیش از دو دهه است که جامعه ایران شوربختانه در انتظار جمعیت سالمندانی است که از گرد راه می رسند. ناقوس گاه و بیگاهی که مدت هاست این خطر را به همگان گوشزد می کند. این خطر برای بخش دیگری از کشور، با ضرباهنگ تندتری به صدا درآمده است و گیلان یکی از استان هایست که این سال ها بیش از دیگر هموطنان ما اضطراب چنین روزهایی را بیشتر به همراه می کشد. حالا چند ماهی است، گیلان رتبه اول جمعیت سالمندی کشور را از آن خود کرده است. این تیتر خبری بود که در روزهای گذشته در رسانه ها بازتاب فراوانی داشت. آمارهای موجود نشان می دهد كه جمعیت سالمندی در…