آرشیو برچسب

تغییرات سیاسی

آیندۀ مقاومت مسالمت‌آمیز چگونه خواهد بود؟

برتولد بایتس - ماهنامه اندیشه پویا/ شماره 68 سال ۲۰۱۹ شاهد بزرگ‌ترین موج جنبش‌های انبوه مسالمت‌آمیز ضد حکومتی بوده است که تا کنون در تاریخ سراغ داریم. اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات عظیم در ده‌ها کشور در مقیاسی فراتر از انتظار رخ نمودند. گرچه سال ۲۰۱۱ را سال اعتراض نامیده‌اند، سال ۲۰۱۹ خیلی بیش‌تر لایق این لقب بود. در برخی موارد، این خیزش‌ها نتایج درخشان به‌بار آورده‌اند.  در آوریل ۲۰۱۹ عمرالبشیر که در دوران حکومت ظالمانه‌اش صدها هزار نفر را در دارفو قتل‌عام کرد، در دهه ۱۹۹۰ که به گروه‌های جهادی پناه داد و مخالفان را با…