آرشیو برچسب

تغییر کاربری در گیلان

انتقاد نماینده فومن از نبود نظارت بر قانون تغییر کاربری

گیلان از جمله مناطقی است که در معرض تهدید نابودی اراضی کشاورزی و زراعی قرار دارد. در سال‌های اخیر هشدارهای زیادی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان یک تهدید بزرگ برای منابع و میراث طبیعی استان گیلان به گوش رسیده است. تغییر کاربری‌هایی که گاهی اوقات به شکل قانونی و اکثرا به صورت غیرقانونی اراضی کشاورزی استان را مورد هدف قرار داده و از نا آگاهی‌عمومی، نبود درآمد پایداردر روستاها وافزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان ناشی شده است. گزارشات اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان نشان می‌دهد تغییر کاربری اراضی…

آسیبهای فروش زمین در مستند مهاجران

در سالهای اخیرگیلان به یکی از استانهای مهاجر پذیرکشور تبدیل شده است. شرایط آب و هوایی و خشکسالی درمرکز و جنوب کشور موجب شده تعداد زیادی از شهروندان این مناطق به گیلان مهاجرت کرده و به خرید اراضی کشاورزی در این استان اقدام کنند. این درحالیست که مدتهای زیادی است کارشناسان و پژوهشگران گیلانی از افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از فروش زمین به غیربومی ها و کاهش اراضی کشاورزی به دنبال تغییر کاربری های گسترده و ازهمه مهمتر از دست رفتن هویت کشاورزی و زیر سوال رفتن هویت روستایی دراین استان هشدار می‌دهند. فیلم مستند«مهاجران»…