آرشیو برچسب

تفکیک از مبدادر گیلان

فقر اقتصادی مصرف میوه و حبوبات را کاهش داده است

همزمان با شيوع كرونا درکشور توليد پسماند، مخصوصا پلاستيك با افزايش قابل توجهی مواجه شده که مهمترین دلیل آن افزایش وسایل حفاظتی و بهداشتی درخانه و گرایش به مصرف مواد غذایی خاص بوده است. حتی کرونا موجب شد اجرای طرحهای تفكيك زباله‌ها ازمبدا درمناطق شهری و روستایی با وقفه مواجه شده و ميزان توليد زباله‌هاي عفوني در كشور پنج برابر شود. درهمین رابطه امروز مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گیلان از افزایش 10 درصدی تولید زباله خشک درگیلان خبر داد. «سید پویا شهشهانی» گفت: معمولا ترکیب زباله های تولید شده خشک نسبت به تر 30 به 70است، اما…