آرشیو برچسب

تلفات زلزله میانه

هشدار! همه گسلهای گیلان فعال هستند

« پانته آ گیاهچی» مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان به مرورگفت: با وجود اینکه همه گسلهای گیلان فعال و جوان هستند اما تاکنون بودجه ای برای مطالعه طرح تدقیقی گسلهای استان تخصیص داده نشده است. «گیاهچی» با هشدار به فعالیت گسلها و زلزله خیز بودن استان افزود: گسلهای « آستارا، خزر، لاهیجان، رودبار، کلیشوم، جیرنده، منجیل و نور ازگسل‌های مهم و جوان گیلان هستند که با توجه به اینکه این استان درزمره مناطق پرخطر از دیدگاه لرزه خیزی، سیل و زمین لغزش قرار دارد، لزوم بررسی گسل های غیرفعال گیلان الزامی است اما متاسفانه تاکنون بودجه…