آرشیو برچسب

تملک اراضی کشاورزی

وقتی هزینه توسعه از جیب کشاورزان پرداخت می‌شود

تعدادی از کشاورزان و مالکین شالیزارها و ابنیه و تاسیسات مجاور جاده شفت به سه راه شفت از اقدام اداره کل راه و شهرسازی گیلان مبنی بر تعریض جاده و در اختیار گرفتن بخشی از زمین کشاورزی آن‌ها بدون این که رضایت‌شان را جلب کنند گله‌مند هستند. گیلان یکی از استانهای حادثه‌خیز کشور در بخش تصادفات جاده‌ای است. تعریض جاده‌های کم عرض گیلان یکی از راهکارهای کاهش این نوع حوادث است. برای تعریض جاده‌ها نیز نیاز به همسطح کردن شانه‌ی خاکی جاده با آسفالت کم عرض است. اما بخش زیادی از این حاشیه راهها متعلق به کشاورزانی است که در کنار این…