آرشیو برچسب

تنش آبی در گیلان

تنش آبی در روستاهای سیاهکل

کاهش بارشها و خشکسالی، روز به روز دامنگیر تعداد بیشتری از روستاهای کوهستانی استان می‌شود. خصوصا اینکه آب شرب این روستاها از طریق چاه‌های عمیق و چشمه‌های کوهستانی تامین می‌شود.  ماه گذشته بود که مدیرعامل شرکت آبفای گیلان، تعداد روستاهای کوهستانی که از محل چشمه‌ها تامین آب می‌شوند را 560 روستا اعلام کرده و گفته بود به دلیل شروع فصل گرم سال و کاهش نزولات جوی، 355 روستا با کاهش دبی آبدهی از چشمه‌ها مواجه شده‌اند. چالشی برای آبفای گیلان که چاره کار را در آبرسانی با تانکرهای سیار به این روستاها دیده است.  در این میان همزمان با…