آرشیو برچسب

توسعه تجارت

استان‌های مرزی شتاب‌دهنده و توسعه عملکرد صادرات

 در شرایط کنونی کاملا اثبات شده است که اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و توجه به توسعه عملکرد صادرات، شاهرگ حيات اقتصادي کشورمان است. گسترش صادرات به رونق اقتصادي، اشتغالزايي، سرمايه گذاري و به طور کلي توسعه اقتصادي يک کشور کمک مي‌کند. اجراي سياست هاي خرد و کلان و برنامه ريزي هاي کارشناسانه دولت براي توسعه عملکرد صادرات کشور امري الزامی بوده و در اين راستا، اجراي سياست هاي حمايتي توسط سازمان‌ها و ارگان هاي تجاري و مالي مرتبط، يکي از راه‌هايي است که نقش بسزايي در افزايش انگيزه بازرگانان، توليدکنندگان و شرکت هاي خدماتي…