آرشیو برچسب

توسعه پذیری گیلان

آدرس اشتباهی و راههای نپیموده

 رویای دستیابی گیلان به توسعه‌ی پایدار تا زمانی که رسانه‌ها با روزمرگی‌ها روزگار سپری می‌کنند، تحقق نمی یابد. بی‌تردید قدم برداشتن در مسیر توسعه نیازمند تلاشی  هدفمند و مشارکتی همه‌جانبه از سوی همه‌ی عوامل موثر در این حوزه است؛ اما از یاد نباید برد که رسانه‌ها می‌توانند در این عرصه نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، نقشی که متاسفانه تاکنون در گیلان چندان جدی گرفته نشده است. جهان امروز با جریان انتقال داده‌ها چنان درهم آمیخته است که رسانه‌ها از عوامل بسیار موثر بر ابعاد مختلف زندگی  بشر به شمار می‌آیند. این روزها اخبار و اطلاعات…