آرشیو برچسب

توصیه وزارت بهداشت در مورد کیکهای آلوده

کیک های آلوده به گیلان هم رسید

کیک های حاوی قرص این روزها سر و صدای زیادی در کشور به پا کرده است. درحالیکه تا چند روز گذشته گزارش مشاهده این قرص ها از جنوب کشور در رسانه ها و فضای مجازی دست منتشرمی شد اکنون خبر رسیده این قرص ها در شرق و غرب گیلان نیزمشاهده شده اند. خبری که از سوی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز تایید شد.« فردین مهرابیان» گفت: مواردی از کیک و کلوچه‌های آلوده به قرص در شرق و غرب استان مشاهده شده است. وی از تشدید نظارت های بهداشتی دراین خصوص خبرداد و گفت: پیرو اخبار منتشره مبنی بروجود قرص یا کپسول در تعدادی از محصولات غذایی…