آرشیو برچسب

توقف سد لاسک

سه اپیزود فرافکنی و درس هایی برای فعالان محیط زیست

1.گیلان استان توسعه و مداراست. به معنای اینکه باید برای دستیابی به توسعه با جغرافیایش مدارا کرد. با طبیعت آسیب پذیرش کنار آمد و هر چیزی را هر جا و مکانی دست نزد و نساخت. اگر همین نکته را بفهمیم و بدانیم، ریشه بسیاری از کژتابی‌های توسعه حل خواهد شد و نیز زیاده خواهی از این آب و خاک و در پی آن خشم طبیعت هم در پی این تعرض ها به بار نخواهد آمد. شبکه های اجتماعی در حال حاضر به تیر دو سر تیز بدل گشته‌اند که هر کسی را یارای مقابله با حجم اطلاعات درست و نادرست اش نیست. هرچند در میانه‌ی این اخبار، خبرهای درست هم پخش می شود. اکنون…