آرشیو برچسب

تولیدکنندگان دامی گیلان

هشدار درباره افزایش چشمگیر قیمت مرغ

افزایش بی رویه برخی از نهاده ها و تصمیمات سلیقه ای برخی از مسئولین در کارگروه تنظیم بازار کشور باعث نگرانی همه تولیدکنندگان دراستان شده است. «علیرضا فیروزی» دبیر اجرایی خانه کشاورز گیلان گفت: افزایش بی رویه‌ی برخی از نهاده ها و تصمیمات سلیقه ای برخی از مسئولین در کارگروه تنظیم بازار کشور باعث نگرانی همه تولیدکنندگان در استان شده از آن جمله تولید کنندگان مرغ استان شده است. فیروزی افزود: با توجه به افزایش قیمت تمام شده‌ی تولید مرغ در گیلان و عدم جوجه ریزی یا کاهش کمتر از ظرفیت جوجه ریزی برخی از مرغداریها پیش بینی می‌شود در…