آرشیو برچسب

تولید لبنیات گیلان

کاهش مصرف و تعطیلی کارخانجات لبنیات در گیلان

آمارها خبراز کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور می‌دهند. افول مصرف لبنیات از سال 84 آغاز و پس از سال 95 بیش‌تر شد. اصلی‌ترین دلیل این اتفاق دراین بازه زمانی تداوم و تشدید تورم در اقتصاد ایران است که باعث تضعیف قدرت خرید مردم شده است؛ در نتیجه لبنیات در سفره خانوارهای ایرانی به عنوان کالای غیرضروری تلقی شده و حذف می‌شود. اگر چه تورم دلیل اصلی این افول است اما عوامل دیگری نیز دست دارند. غفلت و عدم تبلیغ مناسب برای معرفی شیر و لبنیات به عنوان ماده غذایی ضروری دیگر دلیل عدم مصرف لبنیات در کشور است. از طرفی دیگر با حذف یارانه شیر در…