آرشیو برچسب

جانباختگان زلزله رودبار

تغییر نظام فنی و تشکیل مدیریت بحران در کشور

حتی چند سال قبل‌تر از آنکه حسین در فیلم «زیر درختان زیتون» عباس کیارستمی به خواستگاری طاهره برود و طاهره به دلیل عدم استطاعت مالی، به او برای ازدواج پاسخ منفی دهد، خانه‌های رودبار، منجیل، رستم‌آباد و بخش‌هایی از استان قزوین هرگز برای 60 ثانیه لرزیدن به دنبال لرزیدن 7.4 ریشتری زمین، آماده نبودند. «رودبار» یعنی سرزمین رودهای جاری و اگر کسی بداند قدیمی‌ترین نشانه‌های سکونت بشر در ایران را در رودبار یافته اند، باور ویرانی آن دشوار می‌شود. زیتون‌زارهای انبوه، سفیدرود و خروش همیشگی‌اش و بادهایی که مهمان همیشه‌ی ارتفاعات این…