آرشیو برچسب

جرات فریاد علیه تجاوز

تجاوز جنسی؛ پژواک رسوایی

در اين يادداشت درباره‌ي نحوه‌ي گسترش پيام‌هاي مرتبط با افشاي متجاوز در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌خوانيم و اينكه چه‌طور كاربرها جرات سخن گفتن پيدا مي‌كنند و سرآخر اينكه اين كار چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد. پس از انتشار اخباري درباره‌ي تعرض برخي افراد، فضايي در شبكه‌ي اجتماعي شكل گرفت و توانست بر يكي از تاريك‌ترين زواياي زندگي زنان در جامعه نور بتاباند. اما تاثير روابط‌ شبكه‌اي در اين ميان چيست؟ شبكه چگونه به زنان آسيب‌ديده جرات افشاگري مي‌دهد؟ آيا شبكه محيط خوبي براي افشا متجاوز و جلوگيري از اتفاق دوباره است؟ تبلورِ واقعيت…