آرشیو برچسب

جراحی اقتصادی

این جراحی اقتصادی نیست، اصلاح قیمت‌هاست

اقتصاد کشور روی تخت جراحی با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. جراحان دستور داده‌اند که بیمار در هر شرایطی زنده بماند تا آنها راه درمان را پیدا کنند و مردم پشت در اتاق عمل مستاصل و درمانده چشم انتظار عاقبت کار مانده‌اند . مردمی سازی یارانه‌ها و جراحی اقتصادی طرح دولت رییسی برای سامان دادن به اوضاع مالی مردم کشور بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و تخصیص یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به خانوارها. به گفته ابراهیم رییسی "به مدت دو ماه یارانه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و سپس توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ…