آرشیو برچسب

جریمه ساخت و سازغیرمجاز

آسیب طرح تفضیلی رشت از خلاف‌سازی

ساخت و سازهای بدون پروانه‌ بر روی زمین‌های نسقی یکی از معضلاتی است که سیما و منظر و اجرای طرح تفصیلی رشت را با چالش مواجه کرده است. اما مهمترین اثر منفی آن از بین بردن حریم و اراضی کشاورزی بلافصل شهری و خارج کردن شکل شهر از قاعده و اصول است. این در حالیست که شهرداری علاوه برکنترل و نظارت برساخت و سازها در محدوده‌ی شهری در خصوص نظارت برحریم شهر نیز وظایفی دارد. از جمله جلوگیری از ساخت سازغیرمجاز، غیراصولی وغیراستاندارد درمحدوده‌ی حریم شهری. در چند دهه‌ی اخیرمهاجرت بی‌رویه و تراکم جمعیت شهری در رشت، گسترش ناموزون و غیراصولی…

تخلف ۹۰ درصدی ساخت وسازها در گیلان

ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی از جمله معضلات شهر رشت است. افزایش سکونتگاههای غیررسمی و ساخت و ساز درزمین های نسقی حاشیه رشت دلیل عمده این تخلفات بوده است. پیشتر نیز«رضا رسولی »عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه  تخلفات ساختمانی درمناطق مختلف رشت بر کسی پوشیده نیست گفته بود: در 2 سال گذشته تلاش‌هایی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شد و بر اساس آمار و اطلاعات واصله 68 درصد از املاک تخریبی رشت، نسقی هستند. در همین رابطه « ناصر حاج محمدی» شهردار رشت در نشست شورای…