آرشیو برچسب

جشنواره انار انبوه

طعم گس فقر و نابرابری در انارستان‌های انبوه

در سر تا سر باغ‌های انار ایستاده یا نشسته در حال برداشت محصول هستند. کار برداشت را گذاشته‌اند برای یک روز مشخص؛ می‌گویند بعد از اذان صبح بیدار می‌شوند و کم کم شروع می‌کنند به چیدن. به آفتاب ظهر نرسیده جمعی از گردشگران و افراد محلی از دور و نزدیک به تماشایشان می‌آیند. اینجا «انبوه» است. روستایی از توابع شهرستان رودبار. جایی در لب مرز گیلان و قزوین. انبوه آخر دنیا نیست، اما انگار آخر ِ نداری است. نداری در عین همه چیز داشتن. انبوه انار دارد، تمشک و زیتون و عناب هم، محصولات دامی هم. اینها محصولاتی است که در جلوی دیدگان قرار…