آرشیو برچسب

جلسه هیات دولت

زندگی مقاومتی و انزوای جهانی

حسن روحانی دیروز آخرین جلسه هیات دولت را برگزار کرد. جلسه‌ای که کوتاه و مختصر بود و نکته‌ی خاص و مهمی نداشت. دولتی که به نام تدبیر و امید شناخته می‌شد و توانست در دو دوره پیروز انتخابات باشد. انتخاباتی که نسل ما به هر تقدیر توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و "تا ۱۴۰۰ با روحانی" باشد. خیلی از هم‌نسلان من و ما در انتخابات ۹۲ و ۹۶ به روحانی رای داده‌ایم. شاید او خیرالموجودین بین دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری در این دو دوره بود. اگر بخواهیم به طور مقایسه‌ای بررسی کنیم و دوره‌ی دولت خاتمی را که به زعم خود و هم‌طیفانش هر ۹ روز یک…