آرشیو برچسب

جنبش های مدنی

جنبش شاید، اما جنبنده‌ای در کار نیست

در یک سالی که از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد تحلیل‌های متفاوتی از تأثیر آن بر زندگی اجتماعی ارائه شده است. تهدیدهایی که برای انواع مقاومت در نظام‌های تمامیت‌خواه وجود دارد و فرصت‌هایی که می‌تواند پس از همه‌گیری یا تغییر شیوه‌های سازمان‌دهی فضا ایجاد کند. در اینجا به بهانه‌ی 16 آذر قصد دارم به تأثیر این وضعیت جدید بر جنبش دانشجویی اشاره‌ای کوتاه کنم. کوتاه از این جهت که بیشتر گفتن از مختصات این وضعیت مطالعه و پژوهشی زمانمند نیاز دارد که نه در اینجا می‌توان آن را ارائه داد و نه دل‌مشغولی‌های زندگی روزمره فرصت آن را ایجاد…