آرشیو برچسب

جنگلداری گیلان

نظام نظارتی جنگل فروپاشیده است

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان روز گذشته میزبان نشست تخصصی تنفس جنگل در هفته پژوهش و فن آوری بود. اما بنا به شرایط روزهای کرونایی کشور، این برنامه به صورت وبینار برگزار شد. یکی از سخنرانان این برنامه مهرداد نکوی عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی جنگل با عنوان نقدی بر طرح تنفس جنگل؛ چالش ها، راهکارها بود. نکوی وضعیت جنگل‌های شمال در سه سال گذشته را غیر قابل قبول توصیف کرد و در مورد قاچاق چوب هشدار داد. این استاد گروه علوم و مهندسی جنگل در این وبینار با اشاره به گذشت 3 سال از طرح تنفس یا توقف بهره برداری جنگل‌های شمال کشور…