آرشیو برچسب

جنگلهای طبیعی گیلان

استمرار طرح تنفس جنگل ها در برنامه هفتم توسعه

اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های کشور به مدیریت پایدار 3 میلیون هکتار از هیرکانی منجر شده است.«مسعود منصور» رییس سازمان جنگل ها در جلسه‌ی شورای اداری اداره‌ی  کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، توقف بهره برداری از جنگل های طبیعی را یک امر فنی و کارشناسی دانست و گفت: سازمان جنگل ها خواهان استمرار طرح توقف بهره برداری صنعتی از جنگل های هیرکانی در برنامه هفتم توسعه است. وی با تأکید به اینکه رسالت اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری حفاظت است افزود: هر اقدامی که نتیجه آن حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی باشد، حفاظت تلقی…