آرشیو برچسب

جیرنده رودبار

محرومیت روستاهای رودبار از گاز و آب

با وجود پرآبی و پربارشی استان، بسیاری از مناطق و روستاهای شهرستان رودبار از نعمت اب شر محروم هستند. این در حالیست که روند احداث سد دیورش رودبار که از سال ۱۳۹۳ عملیات اجرایی آن آغاز شده، همچنان روند کندی را طی می‌کند. در همین رابطه نبود آب روستایی و گاز در روستاهای شهرستان رودبار انتقاد نماینده رودبار در حاشیه سفر استاندار به این شهرستان را به دنبال داشت.«مهرداد گودرزوند چگینی» نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد زیادی از روستاهای این شهرستان رودبار از آب شرب و گاز رسانی محروم هستند. وی با اشاره به عدم برخورداری…