آرشیو برچسب

حد نگاری

افزایش اعتبارات طرح کاداستر اراضی ملی

در سال جاری مدیرکل منابع طبیعی استان با انتقاد از اعتبارات قطره چکانی اجرای طرح کاداستر در استان گفته بود: نسق اراضی روستایی محدوده مشخصی ندارد و این مساله موجب شده کشاورزی دراراضی ملی رونق بگیرد. «محسن یوسف پور» با اشاره به نیاز بیش از 2 میلیاردتومان تخصیص اعتبار دراجرای این طرح تصریح کرده بود: درصورت تامین این اعتبار، اراضي جنگلي ومراتع پايش الكترونيكي خواهد شد و طرح كاداستريا حدنگاري اراضي ملي با مستثنيات اشخاص جهت حفظ حقوق مردم و دولت، تثبيت مالكيت اراضي ملي وجانمايي اطلاعات مكاني وتوصيفي دربانك اراضي اجرا مي شود.…