آرشیو برچسب

حریم شهر رشت

اضافه شدن اراضی کشاورزی به حریم شهر رشت

درهم تنیدگی مناطق مسکونی حاشیه شهر با اراضی کشاورزی و مشخص نبودن حریم شهر از روستا، معضلاتی از جمله ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم ارایه خدمات شهری برای شهروندان این مناطق را به همراه داشته است. برخی از روستاهای حاشیه رشت نیز به دلیل قرار گیری اراضی آنها بخشی در شهر و بخشی در روستا با مشکلات زیر ساختی و خدماتی و نامشخص بودن دستگاه‌های ارایه کننده این خدمات مواجه هستند. امروز«علی فتح اللهی» فرماندار رشت از تخصیص اعتبار برای رفع مشکلات طرح تفصیلی و حرائم شهری و روستایی خبر داد و گفت: کمیته‌ای متشکل از معاونت عمرانی فرمانداری،…