آرشیو برچسب

حفاظت

جنگلهای هیرکانی به نام ایران ثبت جهانی شدند

جنگلهای هیرکانی که برای ثبت جهانی آنها به صورت مستقل و به نام ایران تردید وجود داشت بالاخره نظر موافق اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو را گرفت و ثبت شد. روز سی ام ژوئن، چهل و سومین اجلاس "کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد" (یونسکو) با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان ۱۸۰ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و چند نهاد و سازمان بین المللی آغاز به کار کرد و هنوز هم در شهر باکو در حال برگزاری است. در این مدت پرونده های زیادی از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روز گذشته نیز پرونده جنگل های هیرکانی از ایران…