آرشیو برچسب

حمایت از تولیدات بومی

کاروان گیاهان دارویی از رودسر تا مشهد

بازنشستگی پایان نیست. می‌توان از دور دست‌ها آمد و به سرزمین پدری سلام گفت. می‌شود  با مهربانی  به تماشای  گلهای روییده بر دامن خاک ایستاد و به جوانانی اندیشید که بیکاری روزگارشان را تیره و تار کرده است. «زهرا دهقان» بانویی کارآفرین است که این گونه سرمشقِ پویایی و امید را در حافظه‌ی گیلان‌زمین  تحریر کرده است. وی عمری معلم بود و با کتاب و دفتر و تحصیل دانش‌آموزانش سر و کار داشت، اما در همه‌ی این سال‌ها زمین پدری و رنگ وعطر گل‌های زادگاهش را از یاد نبرد و سرانجام از مشهد راهی گیلان شد تا کارخانه‌ی عرقیات گیاهی  تاسیس کند.  …