آرشیو برچسب

حمل و نقل شهری گیلان

تشدید نظارت بر کرایه حمل و نقل درون شهری

در روزهای گذشته ازسوی مدیرکل راهداری استان عنوان شده بود، افزایش قیمت بنزین تأثیری برناوگان حمل و نقل گیلان نداشته است. «محمدرضا نازک کار» گفته بود: به دلیل نبود نظارت به خودروهای مسافرکش شخصی در این بخش شاهد افزایش نرخ کرایه بودیم اما عدم تغییر نرخ کرایه در ناوگان حمل و نقل عمومی تحت نظارت دولت چه دربخش برون شهری و چه  درون شهری موجب  افزایش استقبال از ناوگان حمل و نقل عمومی  شده است. خوشبختانه افزایش قیمت بنزین بر نرخ کرایه تاکسی در شهرهای گیلان تاثیرگذار نبوده است. اما در همین رابطه « ارسلان زارع» استاندار گیلان از…

کلنگ تراموا دهه فجر به زمین زده می شود

ترافیک اصلی ترین معضل در حمل و نقل عمومی شهررشت است معیوب بودن شبکه حمل و نقل عمومی و نبود زیر ساخت های مناسب در افزایش وسایل نقلیه عمومی موجب شد مدیریت شهری رشت از سالهای گذشته پیگیر راه اندازی تراموا در دراین شهر باشد. پیشتر« احمد رمضانپور» عضو کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر رشت در خصوص اعتبارات اجرای تراموا گفته بود: در اجرای 32 کیلومتر رفت و برگشت تراموا در رشت 3 هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است. دولت برای این رقم هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته که 500 میلیارد برعهده شهرداری و 500 میلیارد برعهده دولت خواهد بود.…