آرشیو برچسب

حمل و نقل هوشمند

دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی در رشت

دوچرخه های اشتراکی به ناوگان حمل ونقل شهری رشت افزوده می شوند. طی قراردادی فی مابین شهرداری رشت و شرکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ایستگاه و خانه دوچرخه ها در مناطق مختلف رشت راه اندازی می شوند. دوسال بعد از اینکه شهرداری رشت از طرح دوچرخه اشتراکی بعنوان برنامه جدیدی در حمل و نقل عمومی و در راستای حمل و نقل پاک شهر رشت خبر داد، هفته گذشته قرارداد اجرایی این طرح در شهرداری رشت منعقد شد. طرح دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند با رویکرد حرکت به سمت شهرهوشمند و استفاده از حمل و نقل پاک با هدف کمک به محیط زیست و افزایش سلامت شهروندان و کاهش…