آرشیو برچسب

خط ریلی کاسپین

تکمیل پروژه راه آهن رشت انزلی تا مهرماه

در حالیکه کمتر از چند ماه به پایان عمر دولت دوازدهم باقی نمانده و دولت تأکید زیادی به اتمام پروژه‌های ملی با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد دارد اما شاید تکمیل برخی از پروژه‌های عمرانی گیلان به پایان دولت قد ندهد. پروژه احداث خط ریلی راه آهن رشت –انزلی – کاسپین که از سال 98 در اولویت پروژه‌های عمرانی دولت قرار گرفت بعد از گذشت دو سال همچنان با موانع زیست محیطی و کمبود مصالح ساختمانی مواجه است. بطوریکه امروز«علی اکبر مردی» ملی مدیر پروژه راه‌آهن رشت به بندرانزلی با اشاره به ادامه تعلل محیط‌ زیست در صدور مجوز و عدم تامین مصالح…