آرشیو برچسب

خلاف سازی در چاف و چمخاله

تشدید خلاف سازی در سایه بی توجهی دهیاران لنگرودی

در حالی که شهرستان لنگرود بعد از رشت بیشترین حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی را در خود جای داده است، ساخت و سازغیرمجاز و بدون پروانه ساختمانی در حریم شهر و روستاها نیز توسط افراد غیربومی به معضل جدید این شهرستان تبدیل شده است. این در حالیست که بازرس ویژه وزیر کشور در لنگرود به نقش پررنگ دهیاران و شوراها در خرید و فروش و ساخت وسازهای غیر مجاز در روستاها اشاره کرده است. روزگذشته «اسدالله هادی‌نژاد» بازرس ویژه وزیر کشور با حضور در لنگرود، خواستار نظارت و برخورد با دهیاران و شوراهایی که در خرید و فروش و ساخت و سازهای…