آرشیو برچسب

دروغ رسانه ای

سال‌ها «سوگواری» و «تکذیب» و حنجره‌ی خاموش رسانه‌ها

ما از رسانه چه می‌خواهیم؟ کارکرد چنین سوالی در زمان بحران مشخص می‌شود و اگر این بحران به زندگی انسان گره خورده باشد و در سایه آن بیم در پرده ماندن حقیقت احساس شود اهمیت آنچه که از رسانه‌ها خارج می‌شود دوچندان خواهد شد. خبر سقوط هواپیمای مسافربری، در شبی که جهان، هراس جنگ دوباره‌ای داشت تا حدودی از صدر اخبار خارج و کمتر به آن پرداخته شد. ازهمان ابتدا در نبود سازو کار رسانه‌ای معمول، پیرامون این اتفاق گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت. رسانه‌ها محدود بودند، خبرنگاران نمی‌توانستند به بخش‌های تاریک این خبر نور بتاباندند و در نهایت…