آرشیو برچسب

دستگاههای خدمت رسان گیلان

رشت؛ میزبان برف ِمجازی

هفته ای که گذشت تیتر اصلی همه‌ی رسانه های استان به آمادگی دستگاهها و سازمانهای مختلف در مواجه با کاهش محسوس دما و بارش برف اختصاص داشت. برفی که  در نهایت نبارید و ساکنین جلگه گیلان به خصوص شهر رشت را چشم انتظار باریدن نگاه داشت. اما چه شد که مدیران دستگاههای خدماتی از جمله شهرداری رشت  و سایر دستگاههای خدماتی در اطلاعیه های پیاپی خبر از سطح آمادگی های خود در برابر بارش برف سنگین می‌دادند. در کنار پیش بینی‌ها و اطلاعیه‌های اداره کل هواشناسی استان که مرجع رسمی صدور اخطارها و پیش بینی هوای استان است، برخی کانالهای شخصی…