آرشیو برچسب

دفن بهداشتی زباله کرونا

عوارض احتمالی کرونا در پسماند

روزهای زمستانی 98 سخت‌تر از هر روز دیگری در طی سالهای اخیر گذشت. روزهایی که یک بیماری ناشناخته و نوظهور با راهکارهای پیشگیرانه در حد شستن مداوم دست ها و راه حل درمانی در حد اقدامات حمایتی و تکیه بر توانمندی سیستم ایمنی! در حال پیشروی بوده است. این یعنی هیچ نوع راهکار حتمی برای حل مشکل وجود ندارد و همه ی اقدامات پیشگیری و درمانی در حد آزمون چند راهکار ساده است. ویروسی شکل گرفته از یک جهش که هنوز بر سر دستکاری ژنتیکی و حمله بیولوژیک و یا جهش طبیعی آن بحث و اختلاف نظر است. ترس‌ها و نگرانی‌های حال حاضر شامل طیف گسترده‌ای از…