آرشیو برچسب

دفن شدگان زلزله بم

درد مصور

بنفشه سام‌گیس/روزنامه اعتماد پنجم دي ماه 1382، سه مسافر، از تهران به بم رفتند. اين گزارش، روايت اين سفر است. روايت سفر اين سه نفر.... دردي به نام «بم» 17 سال گذشته، 27 سال هم بگذرد، خاطره آن دو روز، مثل يك لايه ضخيم چسب، پشت پلك‌هاي محمد صالحي خشكيده. دو روز بود فقط. دو روز و سه شب. كمتر از 72 ساعت. ولي تصاوير آن دو روز، آن كمتر از 72 ساعت، آنقدر پر جان است كه محمد صالحي، هركار كند، آن تصاوير، با همه وزن سنگين‌شان، مثل آويزي ابدي، دوخته شده پشت پلك‌هايش، انگار با نخي از جنس فولاد كه نه مي‌پوسد و نه زنگ مي‌زند و نه هيچ.…