آرشیو برچسب

دلالان

بازارهای محلی نفس شهر را باز می گردانند

بازارهای هفتگی که عموماً با نام ایام هفته شکل گرفته است، از کنار هم قرار گرفتن کشاورزان، باغداران و اساسا روستانشینان در بخشی از شهر تشکیل می شود. روستاییانی که حاصل دسترنج خود را در باغ ها و زمین های زراعی برای فروش و کسب درآمد در این بازارها عرضه می‌کنند. یکی از جذابیت‌های گردشگری و جلب توریسم در استان‌های شمالی مخصوصاً استان گیلان بازارهای هفتگی است. رنگ‌ها و تنوع محصولات و عطر و بو‌های جذاب طبیعی و ارگانیک مردم حتی اهالی شهر را به سوی خود جلب می کند. بازارهای هفتگی در گیلان از سابقه طولانی برخوردار است و اساس…