آرشیو برچسب

دهیاری های گیلان

وقتی حلقه محاصره شهر تنگ‌تر می‌شود

جمعیت جهان روز به روز افزایش می‌یابد و با افزایش جمعیت به زمین اضافی برای فضای زندگی و تولید محصولات کشاورزی  نیاز داریم. سوالی که جامعه جهانی با آن روبروست چگونه با تحقق خدمات اکوسیستم و تنوع زیستی نیازهای انسانی، غذا، سوخت  و مسکن را بدون آسیب به منابع طبیعی  برآورده کنیم تا از چالش‌هایی چون کاهش بهره‌وری محصولات کشاورزی، افزایش گرسنگی، سوء تغذیه و بیماری در جهان جلوگیری شود. تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی و پایداری محیط زیست دارد و تخریب و فرسایش، آلودگی آب، خاک، هوا تغییرات آب و هوایی و محیط…

دهیاران گیلانی آموزشهای اجتماعی دریافت می‌کنند

آسیبهای اجتماعی فقط در بستر شهرهای بزرگ اتفاق نمی‌افتند. بر اساس اعلام متخصصان اجتماعی و قضایی آسیب هایی چون اختلافات ملکی، طلاق، اعتیاد، تعصبات قومی مذهبی  وقومی و .. از جمله آسیب های رایج در روستاها هستند. پرونده‌ی قتل رومینا اشرفی یکی از آخرین نمونه های آسیبهای اجتماعی در روستاهای گیلان بوده است. ازسوی دیگر نقش شورا‌های اسلامی روستایی و دهیاران تنها به امورعمرانی خلاصه نمی‌شود. دهیاران و شوراهای روستا به عنوان امین و ریش سفیدان روستاها نقش زیادی در کاهش اثرات آسیب های اجتماعی دراین مناطق دارند. از اینرو دهیاران و شوراهای…