آرشیو برچسب

دولت تدبیر و امید در گیلان

از سالاری تا زارع؛وقتی که «ایده‌های اجرایی» به «رویاهای موهوم» بدل شدند

بخش اول _ آمد و شد استانداران آنچه که همیشه محل بحث بسیاری از صاحب‌نظران سیاست استان بوده است، مساله‌ی انتخاب استاندار برای استان مهمی مثل گیلان با ظرفیت‌های طبیعی قابل توجه است. تاکید بر بومی بودن استاندار، تلاش برای همخوانی حزبی او با سیاست‌های وقت حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و سایر فیلترهای موجود همواره سنگ محک مهمی مثل «شناخت ظرفیت منطقه‌ای» را به حاشیه برده است. در شرایطی که استانداران با لقب‌هایی مثل «معتدل و متدین» و «جوانترین» معارفه می‌شدند گیلان از نبود یک رهبر اجرایی کاربلد که نگاهش به سیاست، نگاهی بلندمدت…