آرشیو برچسب

دکتر اسماعیل کهرم

خانه از پای بست ویران است

در سال های اخیر همه منابع طبیعی مان خورده می شوند. جنگل ها خورده می شوند، زمین ها و کوه ها خورده می شوند، شن و ماسه و سواحل دریا هم همچنین. در تمام این وقایع کسانی بوده اند که در تسهیل صدور مجوزها و دست اندازی به طبیعت نقش داشته­ اند اما متاسفانه اکنون آسیب­های آن متوجه طبیعت و مردم می­ شود. وضعیت زمین­ خواری و یا تغییر کاربری در همه استانها و خصوصا استان­های شمالی چنین است. اینگونه نیست که مسئولان بگویند وضعیت گیلان بدتر یا بهتر است، بلکه وضعیت خصوصا در گیلان و مازندران شبیه هم است و فقط کمی حالت هایش فرق می کند. در خصوص…