آرشیو برچسب

دیدار یونسکو از ماسوله

ورود ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به رشت

عکاس: عباس عاشوری دبیر بخش عکس و مستند: الوند رضازاده کارشناسان ارزیاب شورای جهانی صنایع دستی به منظور بررسی وضعیت رشت برای دریافت عنوان شهر جهانی صنایع دستی امروز یکشنبه وارد گیلان شدند. به گزارش ایرنا، ایتی سینگ، سوماش سینگ و آصف شیخ ارزیابان هندی و ویدا توحدی ارزیابانی هستند که به منظور بررسی موضوع یادشده وارد رشت شدند و در موزه میراث روستایی گیلان مورد استقبال قرار گرفتند. بیش از۲۷ هزار هنرمند صنایع‌دستی در۴۲ رشته مختلف تولید محصولات هنرهای سنتی گیلان مشغول به فعالیت هستند و هفت شهر و روستای استان نیز با برندهای…