آرشیو برچسب

دیدنی‌های گیلان

شلوارک‌پوش‌های توریست تهدید هستند؟

فاصله‌ی نزدیک استان‌های شمالی تا پایتخت کشور یعنی تهران، مشکلات جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی عدیده‌ای را برای دو استان گیلان و مازندران ایجاد کرده است. همه می‌دانند تمرکز امکانات کاری و رفاهی در پایتخت نیروهای جوان این استان‌ها را جذب خود می‌کند و در مقابل شهروند پایتخت‌نشین بازنشسته، عزلت و هوای مطبوع در شمال کشور را برای گذران دوران بازنشستگی‌اش مناسب می‌بیند. اتفاقی که نمی‌توان آن را تنها در تقابل مردم این دو منطقه خلاصه کرد و بیشتر ناشی از سیاست‌گذاری کلان است تا در مقابل هم قرار گرفتن یک گیلک و یک فارس. استان گیلان با نرخ…