آرشیو برچسب

دیدنی های ماسوله

ماسوله، شهر فرهنگ و معماری

عصر پنجشنبه شانزدهم آبان 1398، پنجمین نشست از سلسله نشست های شب های فرهنگی فرهت با موضوع شبِ معماری و عنوانِ "چرا ماسوله" در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فومن برگزار شد. در ادوار گذشته چنین محفلی با موضوعات مختلف برگزار شده که اساس آن ضمن سخنرانیِ پژوهشگر مدعو، به صورت برجسته بر پایۀ گفت و شنود منعقد گشته است. اولین شب، «شب فلسفه؛ با موضوع فقدان اندیشه صحیح در اجتماع» و با سخنرانی آقای عدنان دانش یار، دومین شب «شب تئاتر؛ با موضوع آسیب شناسی وضعیتِ تئاتر در شهرهای کوچک» با سخنرانی آقای علیرضا کوشک…