آرشیو برچسب

دیلیا اوئنز

“با صد هزار مردم تنهایی، بی صد هزار مردم تنهایی”

کتاب «جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» نوشته‌ی دیلیا اوئنز که از پرفروش‌ترین آثار دوسال اخیر به شمار می‌رود داستان دختری است که اعضای خانواده‌اش او را در سنین خردسالی رها کرده‌اند تا تنهایی، در دل طبیعت بکر کارولینای شمالی، با پدر کج خلقش زندگی کند. تم یا درونمایه اصلی کتاب "جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند" where the crawdads sing نوشته دیلیا اوئنز بانوی داستان نویس امریکایی را می‌توان در این شعر زیبا و عمیق رودکی بزرگ خلاصه کرد. "تنهایی"، تنهایی عظیمی که از کودکی و نخست با ترک خانه توسط مادر تحت ستم و عاصی و سپس گریز…