آرشیو برچسب

دیناچال

اسپی مزگت اسیر گرداب ویرانی

«اسپی مزگت»  نیایشگاهی باستانی‌ست که در گرداب ویرانی تنها مانده است. آن سوی قامت سبز درختان، صدای آخرین نفس‌های این بنای ارزشمند به گوش می‌رسد. چشمِ سر اگر به تماشایش بایستد، باقیمانده‌ی رواق‌های روبه ویرانی، فزونی ترک‌ها و خشت‌های رنجور و ساروج بینشان را می‌بیند، اما اگر با چشم و گوش دل به تماشا بایستیم، آوای نیایش و تسبیحی که از هزار سال پیش در این حوالی جاری‌ست را می‌شنویم و چشم‌هامان  باران اندوهی را می‌بنید که بر شکوه از یادرفته‌ی این گنجینه‌ی تاریخی می‌بارد. «اسپی مزگت» کهن‌ترین مسجد گیلان است و در سایه‌سار آسمانِ …