آرشیو برچسب

دیواره سازی

ساخت دیواره حفاظت از سیل در اراضی کشاورزی تالش

فرماندار شهرستان تالش از تکمیل دیواره حفاظت از سیلاب در اراضی کشاورزی روستای خلیفه کری بخش مرکزی این شهرستان خبر داد. «سید عیسی مهدوی» گفت: این دیواره از کانال بتنی هدایت آب مراقبت و از خیزش سیل و ورود خسارت به اراضی کشاورزی اطراف جلوگیری خواهد کرد. وی ادامه داد: کانال بتنی هدایت آب این اراضی در اثر سیل مهرماه سال گذشته تخریب شده بود و با برنامه ریزی و ساخت کانال و دیواره حفاظتی آن، زمین های قابل کشت اطراف در مقابل سیل احتمالی مصون شد. مدیر جهاد کشاورزی تالش نیز افزود: برای مقابله با سیل ویرانگر و حفظ کانال های آب آور…