آرشیو برچسب

دیکسیونر

یک برگ تاریخی از ناصرالدین شاه

در روزهای اخیر، انتشار یک برگ از دیکسیونر لغات فارسی ـ فرانسوی به قلم زیبا و چشم نواز ناصرالدین شاه قاجار از روی خروجی پایگاه دیجیتال کتابخانه ملی ایران، بازتاب و واکنش هایی را از سوی علاقمندان به تاریخ قاجاریه برانگیخته است. نوشته اند که تاریخ گردآوری این دفترچه  1296 قمری درج شده که پیش‌تر در مجموعه کتابخانه دولت علیه ایران فهرست شده است. برای بسیاری از اهالی فرهنگ و  تاریخ معاصر ایران، وجود چنین سندی کمی مایه ابهام و شگفتی بود. چه آنکه، معمولا تصویری که افکار عمومی از ناصرالدین شاه قاجار در اذهان دارد، شاهی عیاش، لاقید…