آرشیو برچسب

رضا براهنی

صفحاتی برای بیژن الهی و اسماعیل شاهرودی در شماره دوم «وزن دنیا»

شماره‌ دوم مجله‌ «وزن دنیا» با تیتر یک «دیوانه‌ی شعر» و گزارشی تحقیقی درباره جنون اسماعیل شاهرودی و نسبت آن با شعر او منتشر شد. همچنین در این شماره پرونده نسبتا مفصلی درباره کتاب «بیژن الهی؛ تولید جمعی شعر و کمال ژنریک» می خوانید. در شماره دوم وزن دنیا، این ماهنامه تخصصی شعر باز به سراغ ۱۰استان تازه رفته تا با انتشار اشعار منتخبی از شاعران این استان‌ها در کنار شاعران استان تهران وضعیت موجود شعر فارسی را در بخش‌هایی از ایران بازتاب دهد. در این شماره‌ می‌توانیم شعرهایی از استان‌های تهران، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری،…