آرشیو برچسب

روابط رشت و انزلی

پهلوی اول؛ چگونه رشت ـ انزلی طلایه‌دار مدرانیزاسیون شدند

کتاب: تاریخ گیلان (از برآمدن سردارسپه تا برافتادن رضاشاه) نویسنده: ناصر عظیمی نشر: ایلیا (به سفارش حوزه هنری گیلان) قیمت: 800 هزار ریال/ 505 ص سال: 1399 شمارگان:1000 نسخه کتاب تاریخ گیلان عصر پهلوی اول، به واقع جلد سوم از پژوهش‌های گسترده در جغرافیا و تاریخ گیلان است که «ناصر عظیمی»، محقق و مورخ نامدار این سرزمین، سال هاست آن را در دست بررسی دارد. اثری سترگ، کم و بیش جامع و کوششی جانکاه از چگونگی تغییرات و تحولات جامعه گیلان قرون گذشته که تاکنون منبع و مرجع معتبری نداشته است. به روایت شفاف تری، پژوهشگران، محققان و…