آرشیو برچسب

روزنامه نگاری بحران

روزنامه نگاری و کرونا؛ روایت پسینی پوست انداختن

مهرداد خدیر - مجله روزنامه نگاری جدید/ شماره 2  «سانفرانسیسکو را از روی نقشه پاک کنید. این شهر، دیگر وجود ندارد. چیزی از این شهر، غیر خاطره‌هایی در ذهن مردم و خانه‌های ویران در چشم انداز حاشیه شهر باقی نیست. بخش صنعتی شهر با خاک یکسان است. از بخش شهری و مسکونی آن چیزی جز آوار و ویرانی به چشم نمی‌آید. همه کارخانه‌ها و انبارها، فروشگاه‌های بزرگ، ساختمان روزنامه‌ها، هتل‌ها و بناهای باشکوه نابود شده‌اند. غیر از نواری از خانه‌های ویران در حاشیه‌های شهر، چیزی اینجا ما را به یاد سانفرانسیسکو نمی‌اندازد.» این عبارات، شروع یکی…